latin amerikan haber yorum

Esteban Volkov (Troçki’nin torunu) ile görüşme

Posted by lahy 01/09/2010

P8150680

Venezüella’da bu hafta düzenlenen, ölümünün 70.yılında Leon Troçki’yi anma toplantılarına katılan  Esteban Volkov, aporrea.org ofisinde bir görüşme yaptı.  (Aşağıda bu görüşmeden – http://www.aporrea.org/ideologia/n164469.html – bazı bölümler ve E.Volkov’un 59’uncu ölüm yıldönümünde dedesi Leon Troçki’yi anmak için yazdığı bir makale yer verdik:

1- Yakın bir zaman önce basılan ( Leon Troçki’nin) “Stalin’in Gangsterleri” kitabı hakkında konuşurmusunuz?

Meksika’lı yoldaşların Troçki öldürülmeden önce yazdığı son yazıları, görüşmeleri, basına yapılan açıklamaları,Meksika güvenlik ve adalet kurumlarına yaptığı başvuruları ve bu süreçle ilgili herşeyi biraraya getiren bir yapıtı bu. Bütün belgelerin birçoğu devrimci marksizmin en büyük düşünürlerinden biri olan Troçki’nin bir GPU ajanı tarafından öldürülmesinden bir hafta önce yazılmıştır.

Venezüella’da bir devrime  ve Latin Amerika’da kitlelerin büyük hareketlenmelerine şahit oluyoruz. Troçki’nin görüşleri, günümüzde de Latin Amerika’da geçerliliğini koruyor mu?

Onun büyük politik mirası Latin Amerika’yı dışarıda bırakamaz. Kıtanın ülkeleri hakkında bazı makaleler yazdı. Hiç şüphesiz ki, sürekli devrim, geçiş programı ve herşeyin üzerinde ihanete uğrayan devrim gibi teorik kavramlar bu süreçlere uygundur, ayrıca, gelişmekte olan yeni süreçlerin bürokratikleşmesine karşı bir panzehirdir. Geçmiş deneyimlerden öğrenmenin en iyi yolu devrimi frenleyen, ona yabancılaşan bürokratik rejimlerin yeniden ortaya çıkmasını engelemektir.

Troçki’nin bürokrasiye karşı mücadelesi

Troçki bürokrasiye karşı büyük bir mücadele verdi.  Lenin’de devrimin önündeki bürokratik yozlaşma tehlikesini gördü. Lenin’in bizzat kendisi sorumluluk sahiplerini dönüşüme  tabii tuttu, bir bürokratın maaşının bir işçinin maaşından fazla olmamasını sağladı, herkes yönetime katılabilirdi, sürekli bir ordu ve polis yerine silahlanmış halk vardı.Aynı zamanda işçi sınıfına ses ve iktidar vermek gerekli idi.  İktidarın temelleri, yalnızca yukarıdan aşağı değil aşağıdan yukarıya doğru da inşa edlmeli idi. Demokrasi, tam bir demokrasi olmalıdır, ve ne medyanın pazarladğı demokrasi ne de kapitalist demokrasi, mamafih, halkın, tarım işçileri dahil işçilerin  hizmetinde olan bir demokrasi. ”

2- Leon Troçki,  devrimci – marksist

Esteban Volkov

Meksika’nın başkentindeki sakin Coyoacan semtinde, kaktüs ve sık yapraklı ağaçlarla çevrili eski bir evde 20 Ağustos 1940 gününün o bunaltıcı öğleden sonrası yaşananların üzerinden tam 59 yıl geçti. O gün Lenin ile birlikte Rusya’daki 1905 ve 1917 ekim devrimlerinin en belirleyici önderlerinden olan Devrimci Marksist, Leon Davidoviç Bronstein ya da daha bilindik ismiyle Leon Troçki, Josef Stalin tarafından emredilmiş bir cinayetin kurbanı oldu.

O 20 Ağustos günü her Sovyet işçisinden ürperen ve amacı onlar üzerinde bir terör diktatörlüğü oluşturmak olan GPU’nun -Stalinist gizli servis- profesyonel bir katili haince bir planı hayata geçirdi. Bir makale üzerinde bazı düzeltmeler yapma bahanesiyle Kızıl Ordu’nun kurucusuna yaklaşmayı başardı. İki kişi çalışma odasında baş başa kaldıklarında katil, bir buz kıracağı ile Troçki’nin başına ağır bir darbe indirdi. Birkaç saniye içinde sosyalizmin en parlak savaşçılarından biri yere yığıldı.

Leon Troçki’nin katledilmesiyle birlikte Sovyetler Birliği’nde proletaryanın devrimci iktidarını gasp eden bürokrasi, hem bir yandan en uzlaşmaz ve tehlikeli düşmanından kurtuluyor, hem de büyük Ekim Devrimi’nin önderleri ve en fedakar katılımcılarından oluşan uzun ölüm listesini tamamlamış oluyordu. Böylece Josef Stalin uzun zaman önce kurbanlarınca kendisine takılan ismi bütünüyle hak ederek Bolşevik Devrimi’nin mezar kazıcısı olma görevini yerine getiriyordu.

Benim için 20 Ağustos’un o trajik ve kanlı öğleden sonrası sanki dün yaşanmış gibi canlılığını koruyor hala. Henüz 14 yaşında bir genç olan ben Esteban Volkov, yani Troçki’nin torunu, Natalia ve Lev Davidoviç’in yakın arkadaşları Rosmerlerle uzun bir süre yaşadıktan sonra Meksika’ya dedemlerin yanına döneli henüz 1 yıl olmuştu. 24 Mayıs 1940 tarihinde Stalinist Alfaro Sigueros tarafından gerçekleştirilen ilk suikast girişimi esnasında dedemlerin yatak odasında bulunuyordum.

GPU’nun cinayeti

Yaklaşık üç ay sonra eski eve ulaşan Viyana caddesinden yürüyerek okuldan eve dönüyordum. Aniden ilerde alışılmadık bir manzarayla karşılaştım. Eski evin hemen önünde kötü park etmiş polis arabaları ve mavi üniformaları ve şapkalarıyla bir grup polis bulunuyordu. Bu oldukça anormal bir kargaşalıktı. Yüreğimde derin bir sıkışma hissettim ve evde bir şeyler olduğunu ve bu kez bir önceki kadar şanslı olamayacağımızı düşündüm.

Girişe yaklaştım, ama aniden ardına dek açık kapıda durdum. Bahçede dedemin sekreterlerinden ve muhafızlarından Amerikalı bir yoldaş olan Harold Robins ile karşılaştım. Son derece sinirliydi, elinde bir tabanca taşıyor ve umutsuz bir sesle Jackson, Jackson! Diye bağırıyordu. O an bu çığlıkların anlamını kavrayamadım. Rosmerlerin dostu ve Amerikalı Troçkist Sylvia Ageloff’un kocası ya da sevgilisi olduğunu sandığım bu adamla evde yaşanmış olanların ne ilişkisi olabilirdi?

Bu evde neler olmaktaydı? Bahçeden eve doğru ilerledim, o an iki polisin arasında yüzü kanla kaplı o adamı gördüm. Bu yoldaş Robins’in sözünü ettiği adamdı. Kitaplığa girdim ve yemek odasının yarıya dek açık kapısından içeri baktım. İşte o an yaşanan trajedinin büyüklüğünü kavrayabildim. Dedem kafasında bir yarayla yerde, bir kan gölünün içinde yatıyordu ve Natalia ve bir grup yoldaş onu çevreleyip başına buz tedavisi uygulamaya çalışıyorlardı.

Sylvia’nin kocası, Rosmerlerin Avrupa’dan dönüşte Meksika’ya getirdikleri, ailemizin büyük bir konukseverlik gösterdiği ve politikaya büyük bir ilgisi olduğunu belirten Jackson büyük devrimcinin hayatına kast eden GPU’nun basit bir ajanıydı. Evet Jackson Rus halkı üzerinde bir terör krallığı yaratan bu işkenceciler ve katiller ordusuyla bağlantılıydı. Onlar Sovyetler Birliği’ndeki karşı devrimin araçları, Stalin diktatörlüğünün ve bürokrasinin temel taşlarıydı.

Artık o gün yaşananlar üzerinde hiçbir gizem kalmadı, Bu alçak saldırı değişik etaplardan geçerek planlandı. Stalin, Beria, Leonid Eitington, onun sevgilisi Caridad Mercader ve oğlu Katalan Ramon Mercader -Jackson kod adlı- Lenin’in yoldaşı ve Kızıl Ordu’nun kurucusunun katili oldular.

Devrimci iyimserlik

“Natalia, bir gün daha fazla yaşadık!”, bu her sabah, günün ilk ışıkları loş yatak odalarına vurmaya başladığında Leon Davidoviç’in ayrılmaz yol arkadaşı Natalia Sedova’ya söylediği sözdü.“ Bir insan tarihsel görevini yerine getirdiğinde ölüm bir sorun olmaktan çıkar.” Troçki bu sözü sıklıkla bir grup genç yoldaşa tekrarlamaktaydı.

Leon Troçki yaşlılık yatağında huzur içinde ölebilecek tipte bir insan değildi. Marks, Engels, Lenin ve bizzat kendisinin geliştirdiği gerçek sosyalizm savaşının tam ortasındaydı. Bu proleter devrim davası kahramanlarının, bir elde silah diğer elde kızıl bayrakla canlarını tereddütsüzce feda ettikleri bir yaşam biçimiydi. Troçki tarihsel görevini tamamlayarak ve sarsılmaz bir ağırbaşlılıkla bu hayattan ayrıldı.

Kuşkusuz Troçki, işçi sınıfı davasına katkısı en yoğun liderlerin başında gelmektedir. İngiliz profesör Sinclair’in yayımladığı bir biyografik çalışmaya göre, yalnızca Troçki tarafından incelenmiş eser ve alıntıların başlıkları 400 sayfa tutmaktadır. Bu nedenle Ernest Mandel’in dediği gibi “Troçki sosyalist hareketin tarihindeki en önemli strateji ustasıdır” demek yanıltıcı olmaz.

Troçki yaşamının son yıllarında, Stalinist bürokratik diktatörlüğe karşı mücadelesini inatçılıkla ve kararlılıkla sürdürdü, ve tam da bu nedenle dünyanın en çok izlenen devrimcilerinden biri haline dönüştü. Onun tarihsel önemine ilişkin bir belirleyici noktada Stalinistlerin, Sovyetler Birliği’ndeki devrimcilere yönelik başlattığı uyduruk Moskova Duruşmaları’na karşı geliştirdiği savunma oldu.

Meksika devlet başkanı Cardenas’in kendisini kabul etmesi üzerine Meksika’ya gitti ve 1937 Ocak’ında buraya varır varmaz Stalinist bürokrasinin başlattığı cadı avına karşı çalışmalarını hızlandırdı. Troçki burada hem kendisine hem oğluna hem de Ekim Devrimi’nin değerlerini savunan diğer devrimcilere yönelik olarak Moskova Mahkemeleri’nce yöneltilmiş asılsız suçlamalara karşı daha uygun koşullarda mücadele yürütmenin olanaklarına sahip oldu.

Troçki’nin talebiyle, asılsız suçlamaları değerlendirmek üzere Amerikalı eğitimci ve filozof John Dewey’in başkanlığında bir araştırma komisyonu oluşturuldu. Komisyon üyelerinin suçlananlarla en ufak bir kişisel bağı olmamasına azami önem verildi. Troçki bu komisyon çalışmalarında kendine yönelik suçlamaların bir tekinin bile kanıtlanması halinde GPU cellatlarına kendini teslim edeceğini açıkladı. Bu karşı mahkemenin temel hedefi Troçki’nin onurunu kurtarmak değildi. Aksine bir devrimci olarak onun hedefi insanlık ve tarih karşısında, Stalinist bürokrasinin suçlarını teşhir etmek ve bürokrasinin devrimci tutsaklara yönelik yeni idam girişimlerinin önüne geçebilmekti. 13 gün süren yoğun oturumların sonunda Moskova Mahkemeleri’nin yönelttiği 18 temel suçlama ele alındı ve Troçki’nin suçsuzluğu tüm insanlığa ilan edildi.

Leon Troçki parlak devrimci mücadelesi boyunca daima Marksizm’e dayandı ve bu günümüzde hala onun sarsılmaz enerjisinin ve samimiyetinin temel kanıtı olmaya devam ediyor. Onun en önemli eserlerinden biri olan “İhanete Uğrayan Devrim”deki analiz ve öngörülerinin doğruluğu Stalinist rejimlerinin alaşağı olmasıyla kanıtlanmış oldu. İşte bu yüzden, kahramanca hayatı tüm devrimciler için bir örnek ve inceleme konusu olmaya devam ediyor.

Venezüella’da Troçki’yi anma haftası başladı

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: