latin amerikan haber yorum

Ekvador’da Yaşananlar Üzerine: UİB-DE Açıklaması

Posted by lahy 18/10/2010

30 Eylül günü yüzlerce polis başkent Quito’nun ana meydanını işgal ederek ikramiyeleri ve özlük haklarında kesintiye yol açacak LOSEP (kamu hizmetleri yasasını) protesto etti. Bu eylem diğer illere de yayıldı. Silahlı kuvvetlerinin azınlık kısmı kısa süreliğine eyleme(isyan) katıldı ve bazı hava kuvvetleri görevlileri Quito havaalanını kontrol altına alarak, birkaç saatliğine ulaşıma kapalı tuttular.

Bu protestolar ile karşı karşıya kalan devlet başkanı Correa, Quito Polis Merkezine doğrudan giderek, polisi komplo ve ihanetle suçlayarak polise meydan okudu. Gösterici polislerin attığı göz yaşartıcı gaz bombası ile yaralanan Correa, polis merkezinde bulunan hastanede birkaç saat süren tedaviye alındı.

Devlet Başkanı bir darbenin hedefi olduğunu öne sürdü. Hastanede kalışı başkanın kaçırıldığı yönünde haberlerle duyuruldu. Hastanedeyken polisle görüşmelerde bulundu ve bir uzlaşıya varıldı. Tüm bunlar yaşanırken ordu ve özel kuvvetlerce bir müdahale operasyonu gerçekleştirildi ve Correa hastaneden çıkarıldı ve bu durum polisle tekrar çatışmaya neden oldu. Solcu devlet başkanı darbe yapmakla suçladığı polisleri uyardı ve sertlikle bastırdı. Sessizlik, Ekvator’a geri döndü.

Darbe Değil, Polis İsyanı

Emperyalizmin, bölgede on yıllardır kendi çıkarlarını sağlama almak için darbe yöntemlerine başvurduğu Latin Amerikalı işçilerinin bilincinde hala tazedir. Binlerce işçi, eylemci ve militan kana susamış diktatörlerin dayattığı darbeler sonucunda hayatlarını kaybettiler. Eğer bu bir hükümet darbesi olsaydı,  biz sokakları doldurma çağrısında bulunanlar arasında ilk sırada olurduk. Ama 30 Eylülde Ekvador’da gerçekleşen olayların bir darbe olduğunu düşünmüyoruz. İki olay nedeniyle, biz bunun bir darbe olmadığını düşünüyoruz.

İlk olarak ne polis ne de askeri komuta merkezleri isyancılara destek oldular. Hükümete sadık kaldılar. Polislerin protestoları 30 Eylülde ülkeyi yangına çevirdi ve protestolara katılanlar komutanlarının emirlerinin aksine düşük ve orta rütbeli görevlilerdi.

İkinci neden olarak, başkanın görevden alınmasını hatta isyancı polislerin arasında bile talep eden bir liderliğin olmayışıdır. Polis, terfilerinde aldıkları ikramiye ve nişanları ortadan kaldıracak yürürlüğü girecek olan,  kamu hizmetleri yasasına karşı ayaklandılar. Devlet başkanının zorla iktidardan uzaklaştırılması için değil. Öte yandan burjuva devletinin ve burjuvazinin temsilcileri sözde darbeye karşı ve demokrasinin savunusunun yanında olduklarını söylediler. Burjuvazinin askeri kurumlarının yanında politik kurumları da Correa’ya verdikleri desteği gösterdiler. Bu desteğe en iyi örnek olacak; başkana ek yetkiler veren kararname ve daha fazla askeri güçle müdahale etme olanağı tanıyan olağan üstü halin ilan edilmesidir. Ve hükümet tarafından dayatılan olağan üstü hal daha en başından hükümetle birlikte olan silahlı kuvvetlerce desteklendi. Ayrıca, hastaneden çıkarılması da dâhil gerçekleşen tüm operasyonlar esnasında Correa hükümet sorumlusu olarak bırakıldı ve dış dünyayla teması sürekli sağlandı. Üstelik tedavi gördüğü hastaneden çıkarılmasını sağlayanlar silahlı kuvvetlerdir. Sözde kaçırıldığı iddia edilen cumhurbaşkanını kurtaranlar polisin özel kuvvetleriydi ve hastaneden çıkarılması üzerinde anlaşılmışken yapılan müdahale gereksiz bir şovdu.

Nihayet en başından beri vurgulanması gereken, Correa’nın sürekli temas halinde olduğu Chavez ve Evo Morales gibi hükümetlerinin desteğinin yanında,  Şili, Kolombiya, Peru gibi sağ hükümetlerin iktidarda olduğu ülkelerinde desteğini almasıdır. Komşu ülkeler sınırlarını kapattı.  Son olarak Amerika Devletler Örgütü(OAS) ve BM’nin yanında UNASUR, Correa’nın ve demokratik meşruluğunun arkasında durdular. İspanya gibi emperyalist ülkeler, ABD Büyükelçisi aynı yönde destekte bulundular. Eğer Correa’ya karşı iddia edilen “sözde” darbe gerçek olsaydı herkes için eşine az rastlanacak bir durum olacaktı. Ana emperyalist ülke kendi aleyhine olacak bir darbeyi desteklemiş olacaktı.

Correa Hükümetinin Memurlara Karşı Geliştirdiği Saldırılara Karşı Bir Protesto

Polislerin protestosu münferit bir olay olarak görülmesi halinde anlaşılamaz. Aksi doğrudur. İşçilerin haklarında yaşanan kesintilerin yanında polisin haklarında yaşanan kesintilerin açığa çıkardığı halkçı hoşnutsuzluğun bir ifadesidir.

Olayları tetikleyen kamu çalışanlarının haklarında kesintiye giden kamu hizmetleri (LOSEP) yasasıdır. Polisin durumunda terfilerinde aldıkları ek ödemelerin ve ikramiyelerin doğrudan azaltılmasıdır ve polisin talebi, yasanın geri çekilmesidir.

Bu protesto, Correa hükümetinin öğrencilere yönelik LOES yasası, maden yasası ile köylü ve yerli halkların ve kamu hizmetleri yasası ile kamu çalışanlarına yönelik geliştirdiği neo-liberal politikalar sonucunda gelişen daha genel bir erozyon durumunda meydana geliyor. Başka türlüde gerçekleşemezdi. Lucio Gutierrez liderliğindeki bir muhalefet hareketinin polisin bu ayaklanmasının arkasında Correa’ya karşı bir konum elde etmek amacıyla olduğu söylenebilir.

Kamu Hizmet Kanundan(LOSEP) kaynaklanan huzursuzluk oylama sürecinde meclise de yansıdı. Örneğin, Başkan Correa, kendisinin liderliğini yaptığı Ülke İttifakı hareketinin gündemine yasayı getirmeden, kendisi sundu ve işçilerin 70 yaşında emekli edilmesi önerisi kabul edilmedi.

Correa, Darbe Tehdidini Emekçilere Karşı Kullandı.

Bütün bu unsurlar rejimde yaşanan derin bir erozyonu ve yeni yürürlüğe giren yüksek öğrenim yasası (LOES) ve hidrokarbon bedelleri ile düşünüldüğünde rejimde yaşanan giderek artan erozyonu oluşturmaktadır. Diğer yasalar gibi iletişim bedelleri, su bedelleri gibi. Bu yasalar yerli halkların direnciyle karşılaştı. Tüm bu görünüm işçi sınıfının, köylülerin, öğrencilerin öfkesinin sonucudur ve tepkiler toplumda artan kıpırdanmalara yol açmıştır. Ayrıca hükümet yanlısı blok üyelerinden bazıları yürürlüğe sokulan yasaları sorgulamaya başladı. En önemli devlet kurumu olan (meclisten sonra) yargı halk arasında desteğini kaybetmiş durumda ve rejimin içinde bulunduğu durumu gözler önüne taşımıştır. Burada hatırlamak gerekir ki mali dolandırıcılıkla suçlanan ve açığa çıkan skandalın sorumluları savcılıkça serbest bırakılmıştı.

30 Eylül olayları öncesinde bile, bu durum karşısında, hükümet anayasal yetkilerini kullanarak meclisi feshetme ve yeni seçimler yapma çağrısındaydı. Bir başka deyişle, otoriter önlemler alarak işçi karşıtı politikaları yaşama geçirmek ve böylece ülkede emperyalist yatırımlar için daha iyi koşulları garanti etmek.

Böylece isyancı polislerin darbe teşebbüsü Coreea yönetiminin amaçları için elverişli ortam hazırladı; emekçilere daha fazla saldırı. Darbe üzerine yaptığı konuşma ve tezleri, kendisi lehine yapılan hem sağdan hem soldan gösterilerle ile daha da güçlenmiş olarak çıkmasına süreç izin verdi. Yine bu şekilde uygulamaya soktuğu politikalar üzerindeki tartışmalara son verdi ve politikaları ile kimi sektörleri disiplini altına aldı. Kendi hareketinden kendisine karşı yöneltilen eleştirileri nötralize etti ve bu kesimleri parti disiplinine uygun hareket etmeye çağırdı. Özellikle rüşvet ve insan hakları ihlalleri nedeniyle halkın geniş kesimleri nazarında iyi bir etkiye sahip olmayan polisi yeniden yapılandırmasına olanak sağlayacak. Kısaca, hükümet içinde bulunduğu krizi geri çevirmek ve öncelikle kabulü tartışmalı yasaların yürürlüğe sokulması için yüksek politik risk taşıyan devletin hukuku yeniden yapılandırma projesinin koşullarını oluşturuyor.

Sol, Correaya Teslim Oldu

Ekvador’da ki temel yerli örgütü olan CONAIE ve diğer sol hareketler MPD gibi Correa yönetiminin manipülasyon yaptığı yönünde açıklamalarda bulundular. Ve hala yaşananların darbe olmadığına yönelik bol miktarda veri olmasına rağmen, Correa sözde darbeye karşı uluslararası soldan destek aldı. Bu şekilde solun birçok örgütü doğrudan bölgedeki emperyalist yatırımların çıkarı için emekçilere saldıran burjuva Correa hükümetini desteklediler. Darbeye karşı yapılan gösteriler sadece dikkatlerin başka alanlara çekilmesi, oyalama manevralarıdır.  Ekvador’da ve diğer Latin Amerika ülkelerinde olan, ülkelerin sözde ilerici hükümetlerce yönetilmesi masalıdır.

Emperyalizmin hizmetinde yasaların uygulanmasını sağlamak için, Correa yerli halkların, madenlere karşı savaşan köylülerin ve doğal kaynakların çokuluslu şirketlerce sömürülmesine karşı çıkan emekçilerin mücadelesini baskı altına alıyor. Sözde darbeye karşı yapılan destek çağrılarına soldan destek verme politikası antidemokratik önlemlere karşı işçi sınıfının mücadelesini silahsız bırakıyor ve Correa hükümetine politikalarını uygulaması için olanak tanıyor. Bu nedenle biz ayaklanan polislerin cezalandırılmasının hiçbir şey olmadığını ve karşısındayız. Cezalandırmalar vesilesi ile amaçlanacak olan hükümetin özgürlükleri kısıtlaması ve protestoları engellemesidir.

Bu hükümetlere verilen tavizler ile emekçilerin, emperyalizmin gerçek politikaları ile savaşmaları, doğal kaynakların sömürüsü ve Latin Amerika halklarının artan sömürüsüne karşı mücadele etme de silahsız bırakacaktır.  Bu politikaları uygulayanlar Correa, Evo Morales, Lula vb.dir. Chavez ve Evo Morales, ABD’ni sözde darbe yapmakla suçlarken, Correa’nın emperyalizm ile uyumunu gizliyorlar. Kendi rejimleri de, Correa’nın ki de emperyalizmin yatırımlarının bekçisidir.

Bugün, Correa Yönetimi Ekvadorlu Emekçiler İçin En Büyük Tehlikedir

Biz askeri darbelere karşıyızdır çünkü emekçilerin kapitalizmi devirmek için savaşmaları için en geniş demokratik özgürlükleri savunuruz. Bugün, işçilerin demokratik özgürlükleri önündeki en büyük tehlike Correa’nın uygulaya geldiği baskıcı ve otoriter önlemlerdir. İsteklerini kabul ettiremediği meclisin feshidir. Otoriter önlemler,  emperyalizme uyum ve emekçi kitlelere karşı saldırı politikaları için şarttır.

Biz, Correa için herhangi bir desteğin karşısında ve sözde darbe tehdidine karşı hükümeti destekleyecek herhangi bir cepheye katılmayı reddediyoruz. Biz işçi örgütlerinin hükümetlerden tamamen bağımsızlığını savunuyoruz. Sadece sınıfın bağımsızlığının bu tür anti- proleter ve otoriter yasaları yenmek için en büyük seferberlik olduğunu savunuyoruz.

Uluslararası Sekreterlik

Uluslararası İşçi Birliği- Dördüncü Enternasyonal

Sao Paulo, 4 Ekim 2010

Açıklamalar

1.MPD (Movimento popular Democratio) Demokratik Halkçı Hareket

Ekvador Halkçı Demokratik Hareket (MPD) bildirisinden bir bölüm:
… Ekvador, aylardan beri çeşitli toplumsal kesimlerin hakları için mücadelelerine sahne oluyor. İşçiler, yerli halklar, köylüler, gençlik, öğretmenler, kamu çalışanları, küçük esnaf, emekliler; toplumun tüm emekçi tabakaları, Correa hükümetinin ülkeye ve halka zarar veren neoliberal, özelleştirmeci, politikalarına karşı mücadele ediyorlar.

İşçiler, hükümet tarafından gasp edilmek istenen haklarına sahip çıktılar, yerli halk hayati bir kaynak olan suya sahip çıktı, köylüler madenlerinin peşkeş çekilmesine karşı, öğretmenler eğitime daha fazla bütçe için, öğrenciler üniversite özerkliğini ortadan kaldıran yüksek öğrenim yasasına karşı, kamu emekçileri kazanılmış haklarını korumak için, emekliler maaşları ve daha iyi bir sağlık sistemi için sokağa çıktı, eylem yaptı.

… Bir darbe girişimi olduğuna dair yaratılmak istenen hava iç ve dış kamuoyunda belirli ölçüde başarılı olmuştur. Halk nezdinde ise durum son derece açık ve nettir. Bu olaylar, sosyal mücadelenin yeni bir parçasıdır.

Başkan’a tanınan sınırsız yetkilerin iptal edilmesini, ulus ve halk düşmanı unsurlar içeren enerji yasası, iç yönetim yasası, yüksek öğrenim yasası ve kamu maliyesiyle ilgili düzenlemelerin iptal edilmesini talep ediyoruz. Hükümetin kendisinin bizzat itiraf ettiği gibi, herhangi bir iç karışıklık olmadığına göre, ilan edilen olağanüstü halin derhal kaldırılmasını talep ediyoruz.

( http://www.evrensel.net/arsiv.php)

2. CONAIE Ekvador Yerli Ulusları Konfederasyonu

Konu ile ilgili açıklaması için bknz.         http://www.yenidenatilim.com/?&Bid=467628

3. Uluslararası İşçi Birliği- 4.üncü Enternasyonal  ve onun Ekvador seksiyonu Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisinin açıklamasından bir bölüm:

Vurguladığımız, bir darbe girişimi olduğu sonucuna varmamız için gerekli ne iç ne de dış koşulların mevcut olmadığıdır, tam tersine, (darbe) durumdan faydalanarak kendisini meşru kılmak isteyen hükümet tarafından üretilen bir söylemdir ” dedi.

Çeviri: İşçilerin Birliği.org

Evrensel ve Ekvador’da ki halkçı polis ayaklanması!

Ekvador:”Darbe teşebbüsü yeni süresiz savaş doktrininin bir sonucudur.”

Ekvador Hava ve Deniz Kuvvetleri Başkan Correa’yı isteksizce destekledi

Bir darbe girişiminin arka planı -Korkut Boratav

Yerli halk örgütü CONAIE’nin darbe teşebbüsü hakkındaki bildirisi

Ekvador Yerli Hareketi’nden Correa Hükümeti’ne Eleştiriler

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: