latin amerikan haber yorum

E. Saman: ”Kapitalist sömürüye karşı mücadeleyi yükseltmek için PSUV içinde Radikal Sosyalist Akımı inşa ediyoruz”

Posted by lahy 18/11/2010

Eduardo Samán:  ”Kapitalist sömürüye karşı mücadeleyi yükseltmek için PSUV içinde Radikal Sosyalist Akımı inşa ediyoruz”

Foto: Eduardo Saman

26 Eylül seçimlerinden bir kaç gün sonra 1 milyondan fazla oy kaybının nedenleri ve PSUV’un güçlendirilmesi için bir tartışma başladı. Eski Ticaret bakanı Eduardo Samán’ın yaptığı açıklamalar geniş yankı uyandırdı; Enternasyonalist Markist Akımın Venezüella seksiyonu Lucha de Clases’de yayınlanan görüşme birçok yayın oranında yayınlandı. Eduardo Sahan 2010’da son bulan bakanlığı sırasında işçi kontrolü gibi politikaları savunup uygulamaya sokmaya çalıştığı için işçi sınıfı ve sol kesimler içerisinde popüler bir isim idi. Yaptığı görüşmede bakanlıktan alındığı sırada Chavez’in kendisine bir açıklamada bulunmadığını söyledi. Saman bakanlıktan alınmasını Venezüella’da Polar gibi büyük kapitalist işletmelerin bürokrat kesimlere yaptığı baskıya dayandırdı.

Samán’ın PSUV içinde radikal sosyalist  bir fraksiyon kurulması önerisi devrimciler arasında tartışmaları başlattı. Bu tartışmaların bir parçası olarak aşağıda ki görüşme Luchas de Classes (Sınıf Mücadeleleri)’de yayınlandı.


LC: Muhalefetin saflarına geçtiğinizi iddia eden kişiler var. Bu doğru mu?

ES: Hiçte değil. Bu ileri sürdüğüm görüşlerden korkan kişiler tarafından yaratılan bir söylenti. “Samán karşı tarafa geçti” diyorlar. Bu bir yalandır. Pratik olarak, bütün hayatım boyunca devrimci idim ve sosyalizm için mücadeleye yoldaş başkan Hugo Rafael Chávez Frías’ın yanında devam edeceğim.

Gerçekte bu türden iftiralara başvuranlar önerdiğim radikal akımın PSUV içinde güç kazanmasından korkuyorlar. Politik fikirlerimizden korkuyorlar, mesele budur.

LC: Görüşmemizin yayınlamansının üzerinden bir ay geçti.  PSUV içinde ne gibi bir tepkiyle karşılaştınız?

ES: Aldığım olumlu yorumların sayısı etkileyicidir. Birçok kişi bana telefon etti, Twitter, Facebook, Aporrea aracılığıyla mesajlar yolladı. Büyük çoğunluğu görüşme ve akımın inşası için beni kutluyordu.

Partide bir heyecanlanma olduğunu gördüm.  Radikal bir fraksiyonun yaratılması birçok yoldaşın fikrinde idi ancak dışarı vurulmamıştı, bunun için konuştum. Devrimim içinden geçtiği dönemi değerlendirirsek gerçekten de bir gerekliliği yansıtan bu fikre hemen sahip çıktılar.

Öncelikle, işçi grupları, öğrenci grupları kültür alanındaki sanatçı grupları ve PSUV’un tabanındaki militan grupları var.  Bunların tümü devrimcilerdir, bu süreç içindeki mücadelecilerdir, bürokratikleşme konusunda endişeleri vardır ve karşılaştığımız engellerden sorumlu olan  beşinçi kola karşı mücadele etmek istiyorlar,

Ayrıca bir çok foruma ve bu grupların toplantılarına önerimi ve onların bu sürece nasıl destek olacaklarını tartışmak için davet edildim. En büyük toplantı Karakas’da Celarg‘da (Devlet tarafından desteklenen bir vakıf) yapıldı ve Catia,Valencia, diğer yerlerde toplantılar yapıldı.

Gerçekte bir sözcü ve kabul ederseniz  bir taşıyıcı/muhatap olmak dışında bir misyonum yok. Bütün ülkede temaslar kurarak önerim hakkında konuştum.  Lara, Falcón, Táchira, Anzoátegui, Caracas, Miranda, Aragua, ve diğer şehirlerde de desteklerini ileten PSUV içinde gruplar vardır.

Partiyi bölmek bir yana, bu akım önerisi partiyi birleştirecektir, bunun anlamı son derece endişeli olan ya da huzursuz olan ve demoralizasyona kayabilecek ve politikayı bırakabilecek olan kadroları aramızda tutmaktır. Partinin erozyona uğramasını engelleyebiliriz.

LC:  ”Radikal Akım” nedir? İlkeleri ve amaçları nelerdir?

ES: Halen tam bir tartışma sürecindeyiz, ancak benim görüşüm Radikal sosyalist bir akım olacağı şeklindedir.  “Sosyalist” dememiz önemli bir işarettir, böylece, hem sosyalist parti PSUV’un bir parçası olduğumuzu belirtiyor ve hem de Causa R ( 1990’lı yıllarda önemli bir rol oynayan sol parti, günümüzde sağ muhalef bloğu içerisindedir) ile hiç bir ilişkimiz olmadığını gösteriyoruz.

Bizim akımımız “radikal”, bu  “aşırı bir uç” olduğumuz anlamına gelmiyor.  Aşırı bir uç olmanın ya da köktenciliğin ya da bunun gibi söylemlerin peşinde değiliz. Temelde devrimin istikameti konusunda kuşkularımız var ve sağın gelişimini durdurmak istiyoruz.

Bizim ilkelerimiz bir yandan PSUV’un programında yazılı ilkeler ve parti kongrelerinde karar altına alınan kararlar, bir yandan da marksist felsefedir. Yapmamız gereken bu ilkelerin ve Bolivarcı devrimin: kapitalist sömürüye karşı mücadele, gerçek özünü savunmak ve yeniden canlandırmaktır.  Akımın gerçek rolü bu hedeften uzaklaşmaları durdurmak olacaktır.

Pek tabii ki, yolsuzluk ve bürokratikleşmeye karşıyız, ancak bu tüm problemimiz değildir. Problem sosyalizmin tanımlanmamış olmasıdır. Sosyalist tanımlama konusuna geri dönmemiz gerekiyor, bunun anlamı, halkın yaşamın düzeltecek önlemlerin alınması ve bankerler, kapitalistler ve dolandırıcıların egemenliğine karşı tedbirler alınmasıdır.

Yalnızca verimli olmak için mücadele etmiyoruz. Kapitalist modelden tümüyle değişik olan sosyalist bir model için savaşıyoruz. Kiracılara,işçilere ve köylülere boyun eğdiren kapitalist sömürü zincirlerini kırmayı hedefliyoruz.

Bunun altını çizmek önemlidir, çünkü geçmişte yolsuzlukların tek problem olduğunu düşünmemizi istediler.  Dördüncü Cumhuriyet döneminde (Chavez öncesi dönem) eğer yolsuzluklar son bulursa kapitalizmin ideal bir sistem olacağını söylüyorlardı, Ancak bu doğru değildir.

İhtiyacımız olan kapitalizmin ötesine geçen sosyalist kavramları hedeflememizdir. Örneğin, bir şeyi ulusallaştırdığımızda veya inşa ettiğimizde bu sosyalist bir çerceve içinde yapılmalıdır.   Monsanto ve DuPont gibi şirketlerin yararına tohum ekimi yapmayacağız.

Halka hizmet etmesi için  üretim sistemini değiştirmemiz gerekiyor, böylece toplumsal hedeflerimiz ile toplumsal mülkiyet aynı çizgide olacaktır. Sosyalist model bir yada daha fazla kişi tarafından  kazanç sağlamak için iş yapmak değildir, bunun aksine halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için üretmektir.

LC: Ülkede en fazla tartışılan konu, özel mülkiyetin ulusallaştırılmasıdır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

ES: Evet, devrim için bu can alıcı bir konu ve detaylı olarak tartışılmalıdır. Venezüella sağı hükümetin özel mülkiyete karşı olduğunu, komünizme doğru gittiğimizi  vb. iddia ediyor. Bunu halkı korkutmak, belirsizlik ve korkuyu yaymak için yapıyorlar. Sağ ”Dikkat edin, herşeye el koyacaklar” diye bağırıyor ve küçük iş sahipleri işlerine el konacağını düşünüyorlar. İnsanlar arabalarına, buzdolaplarına, fırınlarına el konacağını düşünüyor.

Ancak, dostumuz Alan Woods’un geçenlerde bir makale de açıkça belirtiği gibi bu, küçük işletmeleri ya da küçük ölçekli mülkü ulusallaştırmak demek değildir. Özel mülk sahibi olmaya karşı değiliz, çok daha değişik bir şey olan büyük ölçekli üretim ve dağıtım araçlarının özel mülkiyet hakkına karşıyız.

Ortadan kaldırmak istediğimiz bazı kişilerin diğer kişilerin emeğini sömürerek zenginleşmesini sağlayan sistem, burada bazıları ürettikleri artık değere hiçbir zaman sahip olmayan işçilerin alınterine rağmen servet sahibi olabiliyorler.

Buna ilave olarak, kapitalizm altında bir paradoksa sahibiz; fabrika işçileri, iş sahibinin artan baskısı altında  8,10 ve hatta 12 saat çalışırken gönülden çalışmaya hazır olan binlerce işsiz vardır, kapitalizm onları işsizliğe mahküm ediyor.

Gerçekliğe bakalım: fazla çalışmak gerekmiyor, modern teknoloji ile çalışma günü önemli miktarda düşürülebilir.  İnsanlar zamanlarını spor, kültür ve ailelerine ayırabilirler. Ancak kapitalistler daha fazla artı-değer elde etmek için işçileri daha fazla çalışmaya zorluyorlar.  Bu son vermek istediğimiz sömürüdür.

LC:  Akım nasıl inşa edilecektir?

ES:  Doğrusu, yeniden tekrar edeyim, benim önerim, akımın inşasında üç aşamadan geçilecektir. İlk olanı ”ajitasyon” veya ” önerinin yarattığı canlılık.”  Bu aşamada bir öneri tartışmalara yol açar, forumlar, toplantılar ve meclislerde ve diğer yerlerde tartışarak öneriye son biçimini verebiliriz.

Tartışma sonucu dökümanlar üretilecektir.  Bu belgeler gruplar, kollektifler veya kişiler tarafından tartışılacak ve bundan sonra da önerileri birleştireceğiz. Bu nokta da ikinci aşamaya geçeceğiz, bunu, ” akımın yolunu biçimlendirmek” olarak adlandırıyorum. Belge PSUV üyelerinin düşünçelerini, olup bitenler hakkındaki değerlendirmelerini yansıtacak ve de Bolivarcı devrimin nereye gittiğinin sinyalini verecektir.

Üçüncü aşama örgütlenme, bunun anlamı her kasabada tabandaki militanlarla toplantılar düzenlecek ve son aşamada da, her eyalette, ulusal düzeyde akımın kuruluşuna karar verilmesidir.

Bütün bunlar PSUV içinde ulusal ve bölgesel düzeyde ki iç seçimler doğrultusnda yapılabilir, parti tüzüğüne göre bu seçimler önümüzdedir. Göründüğü kadarı ile 2011’in ilk üç ayında gerçekleştirilecektir. Radikal Sosyalist Akım bu sürece, parti bürokrasisini ve beşinçi kolu yenmek isteyen PSUV üyelerinin bir çekim merkezi olarak katılmalıdır.

Kaynak: Lucha de Clases – http://www.luchadeclases.org.ve/

Çeviri: Erol Yeşilyurt

Venezüella: işçiler bürokrasiye karşı devrimci bir çalışma yasası için yürüdü

Venezüella: Mitsubishi işçileri işten çıkarmalar ve hükümeti protesto ettiler

Venezüella: İşçilerin öz yönetimi ve işçi kontrolü için mücadele

Venezüella:”Partiyi yenilemek ve bürokrasiyi ortadan kaldırmak gerekiyor”

Venezüella: İşçi zirvesi devrimin başarı ve sorunlarını tartıştı

Alan Woods – Venezüella seçimleri: Devrime ciddi bir uyarı

Venezüella:”Partiyi yenilemek ve bürokrasiyi ortadan kaldırmak gerekiyor”

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: