latin amerikan haber yorum

Archive for the ‘Nikaragua’ Category

Daniel Ortega üçüncü kez başkan seçildi

Posted by lahy 07/11/2011

Nikaragua’da yaklaşık 3,5 milyon seçmenin sandık başına gittiği başkanlık seçimlerinin galibi beklendiği üzere mevcut devlet başkanı Daniel Ortega oldu.

Nikaragua Seçim Komisyonu’nun açıkladığı rakamlara göre Ortega elde ettiği %60 destekle en yakın rakibi Fabio Gadea’nın iki misli oy oranına sahip oldu. 80 yaşındaki Gadea somut bir program öne sürmeden iktidarın kötüye kullanımı ve Ortega’nın usule aykırı olarak 3.üncü kez başkan olmasına karşı kampanyayı esas aldı.

Avrupa Birliği ve Amerikan Devletler Organizasyonunun gözlemci bulundurduğu seçimlerin ardından basının karşısına geçen Fabia Gadea ise, seçim sürecinin Ortega yanlıları tarafından manipüle edildiğini iddia etti:

“ Seçime katılım oranı dikkate alındığında demokrasimiz kazanmıştır. Ancak, seçim sandıklarındaki belirsizlik, üyelerimize uygulanan baskılar ve oy sayımı sırasında görülen düzensizlikler de dikkate alınmalıdır.”

Sandinista hareketinin eski lideri Ortega,ilk kez 1985’te iktidara gelmişti. Devlet başkanlığı için üçüncü dönemine hazırlanan Ortega Yüksek Mahkemenin 2009 yılında verdiği kararla yeniden devlet başkanı seçimine girme hakkı kazanmıştı.

Orta Amerika’nın en fakir ülkelerinden biri olan Nikaragua, özellikle son 5 yılda uygulanan ekonomi politikalarıyla gelişme kaydetmişti. Şeker ve kahve ihracatındaki artış ile birlikte Venezüella’dan alınan yardımlar ekonomik büyümeyi sağladı. Hugo Chavez’in yardımları yollar yapılması ve elektrik şebekesinin yayılmasında önemli rol oynadı. IMF ekonomik istikrarın sağlanmasını alkışlarken ABD bir numaralı müşteri haline geldi.

Posted in Nikaragua, Seçimler | Leave a Comment »

Sandinistlerin adayı yine Daniel Ortega

Posted by lahy 29/01/2011

Managua, (Prensa Latina) Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (FSLN) 12 Şubatta yapılacak olan Ulusal Kongresi’nde Daniel Ortega’nın Kasım ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde aday olmasının kesinleşmesi bekleniyor.

Ortega’nın yeniden aday gösterilmesi konusunda gerek resmi açıklamalar gerekse başkentteki siyasi gözlemcilerin yorumları birbiriyle örtüşüyor.

İletişim ve Vatandaşlık Dairesi Başkanı Rosario Murillo yaptığı açıklamada “Başkanlığa Cephe ve Daniel’le devam etmek üzere, Nikaragua halkını bu seçim kampanyasında umutla, bilinçle değişimi daha ileri taşımaya çağırıyoruz” dedi.

6 Kasım’da yapılacak seçimlerde devlet başkanı ve başkan vekilinin yanısıra mecliste yer alacak milletvekilleri de seçilecek.

Sandinista aktivistleri Prensa Latina’ya yaptıkları açıklamada FSLN’nin kazanacağından ve ülkeyi gelecek 5 senelik süreçte Daniel Ortega’nın yöneteceği konusunda şüphelerinin olmadığını söyledi.

Posted in Nikaragua, Seçimler | Etiketler: , , , | Leave a Comment »

Kalkınma ve Sosyal İçerme, Açlığa Karşı Mücadeleye Bağlanmalı-D.Estrada

Posted by lahy 18/12/2010

Daniela Estrada

 

 

SANTIAGO, (IPS) –  Devlet’in açlığın aşılmasında anahtar bir rol oynadığı kavramı yeni değil. Ancak, Latin Amerika’dan gelen son rakamlar daha fazla kamu harcaması ve sosyal programlar tek başlarına etkili çözümler değiller.

Latin Amerika ve Karayipler de geçen yıl, yaklaşık 600,000 kişi açlıktan kurtuldu, ancak, 2009 yılında 53.9 milyonun yetersiz beslendiği ve 52.5 milyonun 2010 sonunda halen açlıkla karşılaştığı bölgede bu rakam okyanusta bir su damlasını temsil ediyor.

Yiyecek ve Tarım Örgütü (FAO)  örgütü temsilcisi ve yardımcı direktörü José Graziano da Silva, ” Programları uygulamayı deneyen ülkeler var, ancak, ya gerekli kurumlara ya da etkili uygulamayı sağlayacak fonlara sahip değiller,” dedi.

İstatistikler, 13 Ekim’de FAO tarafından yayınlanan “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe” 2010 (Latin Amerika ve Karayipler’de Yiyecek ve Beslenme Güvenliği) raporundan geliyor.

Rapor, ekonomik büyüme ve sosyal içerme arasında güçlü bir bağ olmalıdır diyor.

Silva, ” En az etkilenen ülkeler, üretici faaliyetleri destekleyen programlarla birlikte fakirler için sosyal korumaya sahip olan ülkelerdir,”  dedi.

Bölgede ki bazı ülkeler yiyecek üretimini desteklemek, yiyecek ve tarım için pazarlar ve ticareti organize etmek ve sosyal koruma ve yiyecek yardımı sağlayan politikaları uygulamaya soktu.

Günümüzde 19 ülke,  Brezilya’da  Bolsa Familia (aile yardımı) Kolombiya’da Familias en Acción (aileler eylemde) ve Meksika’da   Oportunidades (fırsatlar) gibi koşullu gelir transferi programlarını uyguluyor.

Silva’ya göre,  bu programların hepsinden beklenen sonuçlar elde edilmedi, bunun nedeni ya  ilk uygulama aşamasına da olmaları veya diğer sosyal ve üretici programlarla entegre edilmiş olmamalarıdır.

Kırsal hareketin liderlerinden, Şili’li bir STD olan Ulusal Yerli ve Köylü Kadın Derneği(ANAMURI) ve Latin America Kırsal Örgütler Koordinasyon Komitesi(CLOC) üyesi  Florencia Aróstica, IPS’e: ” Güçlü bir devletten daha ziyade daha fazla egemenliğe sahip  bir devlete ihtiyaç var”’ dedi.

Kuzey Şili’de ki küçük çifliğinde sebze üreten Aróstica, ” Günümüzde ki neo-liberal model sanayiyi esas alıyor ve dünya da açlığı  önlemek konusunda hiç bir faydası yok. Küçük çaplı tarımı desteklemek için hiç bir politika yok, sadece bazı yetersiz programlar var” dedi.

FAO, Eylül ayında yayınlanan 2010’da Dünya’da Gıda Güvenliği başlıklı raporunda, 2009’dan beri  98 milyon kişinin açlıktan kurtulduğunu açıkladı. Ancak, bugün dünya da  925 milyon yetersiz beslenen kişi vardır.

Aróstica, yoğun tek ürünlü tarıma verilen desteği, toprakların az sayıda korporasyonun elinde toplanmasını ve su kaynakları üzerindeki tekeli  eleştiriyor.

Ayrıca, “Küçük çiftciler topraklarından atıldıkça iş arayan topraksız kırsal işçilerin sayısı artıyor.  Özellikle kadınlar için işsizlik yoğun ve çalışma koşulları kötü.” dedi.

Uluslararası köylü hareketi Via Campesina‘ya bağlı olan CLOC, 5.inci kongresini 8-16 Ekim’de Quito’da gerçekleştiriyor:  Kullandıkları slogan ”Kapital ve İmparatorluk tarafından Mülksüzleştirmeye karşı: Toprak ve Halkın Egemenliği İçin.”

Açlığın  düşüş oranı en düşük seviyede olmakla birlikte 2006-2009 dönemi ile karşılaştırıldığında önemli bir gelişmeye tekabül ediyor; bu dönemde, global ekonomik kriz ve yükselen gıda fiyatları nedeniyle Latin Amerika ve Karayiplerde 6 milyon kişi açlar ordusuna katıldı ve bölge, 1990’lı yıllarada hakim olan olan duruma geri döndü.

Bölgede ekonomik kalkınma devam etmekle birlikte uluslararası pazarlarda ki hareketlenmeler gelecek yıllarda büyüme hızının gerilemesi ve işsizliğin artmasının mümkün olduğuna işaret ediyor.

Silva, ” Latin Amerika’da büyük çoğunluğun geliri yoksulluk sınırı etrafındadır: bir işe sahip oldukları sürece bu hattın üstündedirler, ancak aile de bir kişi işini kayıp ederse, bu sınırın altına düşüyorlar. Oldukça istikrarsız bir durum” dedi.

FAO, siyasetler grubu koordinatörü Fernando Soto,  Santiago’da ki bölge ofisinde, ” kriz ile başarılı bir şekilde başa çıkan ülkeler dönemsel iniş çıkışlara müdahale edebilecek kamu kuruluşlarına sahip olan ülkeler” oldu, dedi.

Bu ülkelerde, devlet ekonominin staratejik bölgelerinde güçlü bir rol oynuyor ve iç pazar için gıda üretimini artırarak, çiftçilere kredi sağlayarak ve kamusal gıda alımları,depolama ve dağıtım yoluyla ve sosyal koruma programlarıyla bir değişikliğe yol açıyor.

Soto, ”En başarılı olan ülkeler giderek artan bir şekilde ekonomik büyüme ile sosyal içermeyi almayı birbirine bağlıyanlardır. Bunlar iki ayrı konudur,” dedi.

” Bir yandan ekonomik büyüme sağlarken diğer yandan bu büyümeden dışlanan insanlar için sosyal programlar yaratamayız. Bunun bir bir sınırı vardır. Buna kamu borçu deniyor” dedi.

Guatemala, El Salvador, Honduras ve Nikaragua gibi gıda güvenliği konusunda oldukça hassas bir dengeye sahip olan ülkeler  2009 yılında kamusal borçlarını o kadar yükseltiler ki, şimdi IMF ile alınacak teddbirleri tartışıyor ve sosyal harcamaları 2011 yılında azaltmayı planlıyorlar.

FAO’nun önerileri gıda sağlanmasında aileye  dayanan tarıma daha fazla yer verilmesi ve tarım ve iş pazarlarının denetlenmesi ve regüle edilmesidir, bölgesel bir rapora göre, bu konular kırsal yoksulluğu etkileyen ana faktörlerdir.

Geçen yıl Brezilya’da başarılı projeleri ziyareti sırasında Tarımsal Kalkınma İçin Fon (IFAD), temsilcisi Kanayo Nwanze, IPS’e, aile tarımına yapılan yatırımlar diğer yatırımlarla karşılaştırıldığında yoksulluğu azaltmak konusunda iki ila dört kat daha etkilidir, demişti.

Şili başkentinde bulunan Latin Amerikan Kırsal Gelişme Merkezi (RIMISP) araştırmacılarından Alexander Schejtman, IPS’e, ancak, “yoksulluğun yükseltiği dönemlerde, en büyük yoksullaşma oranı köylü aileleri arasında görüldü,”dedi.

Ekonomist,  kırsal bir çerceve içinde, bir çok ülkede, aile tarım sektörü yoksulluğa en büyük kayışı ve oradan en düşük oranlı çıkışı temsil etme eğilimindedir, dedi.(Ekim-2010, IPS)

Çeviri:Erol Yeşilyurt

Posted in Bolivya, Brezilya, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolombiya, Makaleler, Meksika, Nikaragua, Paraguay, Peru | Etiketler: , | Leave a Comment »

Nikaragua-Costa Rica sınır anlaşmazlığında İran ve Google Map konu oldu

Posted by lahy 14/11/2010

Costa Rica ile sınırnı oluşturan  nehir bölgesinde bulunan Calero adasından birliklerini çekmeyi red eden Nikaragua, İnternet devi Google’a bir mektup yollayarak  Calero adası ile ilgili haritalarını değiştirmemesini istedi.  Google yetkililerinden Jeffrey Hardy Nikaragua yetkililerinin mektubunu basına açıkladı.

Nikaragua’nın isteği, bu hafta başlarında daha önce rejime karşı ABD tarafından yürütülen kirli savaş yıllarında kötü bir şöhret edinen ”Komutan Sıfır” lakablı Eden Pastora‘nın yaptığı açıklamalara dayanıyor. Pastora, nehir boyunca Google Map‘ı esas alan çalışmalar yaparak ortak sınırı belirleme operasyonun başında bulunuyor.

Her iki ülke arasındaki uluslararası sınır anlaşmazlığını görüşen Amerikan Devletleri Örgütü(OAS), Nikaragua’nın itirazlarına rağmen her iki devletin de tartışmalı bölgeden askerlerini çekmesini ve her iki ulustan oluşan bir komisyonun bölgeye, 27 Kasım 2010’dan önce gitmesini istedi. (Telesur, 13 Kasım)

Dışişleri Bakanı  Santos,  Google’a yazılan mektup’da  Nikaragua Toprak Çalışmaları Enstitüsü  (INETER) başkanı   Alejandro Rodríguez’in, Costa Rica’nın yaptığı Google’un satellite  haritalarında değişiklik isteminin kabul edilmemesini istedi.

Nikaragua’nın başkan yardımcısı Jaime Morales Carazo, Costa Rica’nın 50 kadar askerin Calero adasından çekilmesi isteğini red etti.

Costa Rica Başkanı Laura Chinchilla , “Bu bir sınır anlaşmazlığı değil, bir ulusun diğerini işgal etmesidir,” dedi.

Google Latin Amerika Halkla İlişkiler Müdürü, her iki ülke arasında sınırın çizilmesinde bir hata bulduklarını belirterek, mümkün olan düzenlemeyi en kısa zamanda yapacaklarını bildirdi ve böyle önemli bir konuda Google haritalarını esas alan Nikaragua’yı eleştirdi.

Google Maps bu hafta İspanya’nın hak iddia ettiği küçük Perejil adasını Fas sınırlarında gösterdiği için İspanya tarafından protesto edildi.  İspanya 2002 yılında anılan adaya askeri birliklerini çıkararak buraya yollanan Fas birliklerinin geri çekilmesini sağlamıştı. Google İspanya sorumlusu ” bir hata yapıldığını ve gerekli düzeltmenin yapılacağını” duyurmuştu. (The Guardian, 11 Kasım; Inside Costa Rica, 7 Kasım)

Google Maps  Israil-Filistin ve  Çin-Hindistan anlaşmazlıklarında da konu olmuştu.

Iranlıların Rolü

İsrail’de çıkan günlük  Ha’aretz gazetesi  Calero adası olayının ” Venezüella, İran ve Nikaragua tarafından planlanan Nikaragua kanalının açılarak Atlantik ile Pasifik okyanuslarının birbiri ile bağlanması ile ilgili olduğunu” yazdı.

Haaretzh, Venezüella Başkanı Hugo Chavez ile Nicaragua Başkanı Daniel Ortega‘nın İran’dan yardım alarak stratejik ve ekonomik olarak önemli bir yere sahip olan Panama Kanalı’na bir alternatif yaratmak istediklerini iddia ediyor.

Ha’aretzh, Batı İstibharat servislerinin Nikaragua’ya yollanan ağır iş makeneleri ve İranlıların Managua’da ki faaliyetlerini yakından izlediğini yazarken, ABD yetkilileri böyle bir plandan haberleri olmadığını söyledi.

2007’de, Chaveza 350 milyon dolar harcanarak Nikaragua’nın Atlantik ve Pasifik okyanusları kıyısında bulunan limanlarının kara yolu ile birleştirileceğini açıklamış; İranlı yetkililer de Atlantik kıyısnda bir liman inşa etme konusunda istekli olduklarını bildirmişlerdi. Ancak, ABD’li yetkililer bu planlardan dolayı bir kaygı duyduklarını açıklamadılar.(Ha’aretz, 11 Kasım)

Posted in Costa Rica, Nikaragua | Etiketler: , , , | Leave a Comment »

Nikaragua’da muhalefet dağınık

Posted by lahy 29/08/2010

Managua, 27 Ağustos 2010 (Prensa Latina)Nikaragua’daki Sandinista iktidarına karşı olan muhalifler, Liberal Anayasal Parti lideri Arnoldo Aleman yüzünden dağınık bir görüntü sergiliyor.

2011 yılında yapılacak olan genel seçimlerde Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesinin (FSLN) adayına karşı ortak bir adayın çıkartılması yıl boyunca muhaliflerin ana gündemi oldu.

Ancak görüşmelerin ardından birlik yerine bölünme ve karşılıklı suçlamalar ortaya çıktı.

1997-2002 yılları arasındaki iktidarında işlediği suçlar yüzünden yargılanıp 20 yıl hapis cezasını çarptırılmış olmasına rağmen Aleman hala ikinci kez iktidara gelme sevdasında.

Cezası affa uğrayan siyasetçi muhalefetin diğer bileşenleri tarafından uygun bir ortak aday olarak görülmüyor.

Aleman’ın en önemli rakibi banker ve parlamantoda vekil olan Eduardo Montealegre ise üç hafta önce katıldığı bir radyo canlı yayınında yaptığı açıklamayla tüm muhalefetin ortak adayı olmayacaksa aday olmayacağını ilan etmişti. Radyonun sahibi Fabio Gadea ise Liberal Anayasal Partiden Orta Amerika Parlamentosu üyesi.

Gadea ve Aleman’ın çocukları birbirleriyle evli oldukları için akraba sayılan ikilinin temasları sonucu bir açıklama yapan Gadea, eğer tüm muhalefet tarafından desteklenirse aday olabileceğini belirtti.

Muhalif gruplar halihazırda Liberal Anayasal Partiyi ortak cephenin dışında bırakarak Gadea’nın adaylığının desteklenmesini tartışıyor.

Posted in Genel Haberler, Nikaragua | Leave a Comment »

Nikaragua’da Başkan Ortega

Posted by lahy 09/11/2006

Nikaragua’da Pazar günü yapılan başkanlık seçimlerini solcu Sandinista Partisi lideri Daniel Ortega’nın kazandığı resmen açıklandı.

Daniel Ortega
16 yıl aradan sonra yeniden başkan

Ortega 16 yıl aradan sonra yeniden başkanlığa hazırlanıyor.

Nikaragua Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada Ortega’nın oyların yüzde 38’den fazlasını aldığı, böylece seçimin birinci turunda başkanlığa seçildiği bildirildi.

En önemli rakibi muhafazakar Eduardo Montealegre yenilgiyi kabul etti ve Ortega’yı tebrik etti.

Seçim gözlemcisi olarak başkent Managua’da bulunan ABD’nin eski Demokrat başkanlarından Jimmy Carter, sonuçla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ile görüştüğünü söyledi.

Carter, Rice’ın kendisine eğer Ortega Washington’a saygı ve destek gösterirse, kendisiyle işbirliğine hazır olduklarını söylediğini aktardı.

Jimmy Carter Sandinista liderinin yirmi yıl öncesine göre çok değiştiğini de söyledi.

Bush yönetimi, açıkça eski Marksist aday Ortega’ya karşı bir kampanya yürütmüştü.

Venezuela lideri Hugo Chavez de bir açıklama yaparak, Ortega’nın başarısından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Devrimden bugüne

1979’da, 50 bin kişinin öldüğü iç savaşın ardından Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi, Anastasio Somoza yönetimini devirerek iktidara geldi.

1980’de, dönemin ABD başkanı Ronald Reagan yönetiminin desteklediği devrim karşıtı Kontralar, Ortega’nın devrilmesi için saldırılarına başladılar.

Daniel Ortega, 1985’te yapılan seçimle devlet başkanlığına seçildi ve aynı yıl Reagan yönetimi Nikaragua’ya ticaret ambargosu uygulamaya başladı.

30 bin kişinin öldüğü, Kontralarla olan savaşı sona erdirmek için barış planını kabul etmelerinden sonra Ortega ve Sandinista hareketi, 1990’da seçimleri kaybetti.

Ortega, 1996 ve 2001 seçimlerinde de aday oldu ama devlet başkanlığını kazanamadı.(BBC)

Posted in Nikaragua, Seçimler | 4 Comments »

Nikaragua’da Seçime Doğru

Posted by lahy 23/08/2006

Nikaragua’da 5 Kasım’da yapılacak genel seçimlere katılacak 5 siyasi parti seçim kampanyalarına geçen hafta sonu başladı.

Cuma akşamı bir açıklama yapan Daniel Ortega’nın eşi ve FSLN sözcüsü Rosario Murillo seçim kampanyasına bir dizi televizyon filmi, radyo yayını ve ev ziyaretleri ile devam edeceklerini söyledi.

Fidel Castro’yu ziyaret etmek amacıyla Küba’yı ziyaret eden Daniel Ortega birçok ankette önde görünüyor.

Morales ve Chavez hükümetlerini örnek alan Ortega ülkede faaliyet gösteren İspanyol elekrik-enerji kaynakları firması Union Fenosa’ya vergi indirimi sağlayan yasanın Meclis’den geçmesini engelleyeceklerini söyleyerek Managua’da kamu ulaşım araçlarına destek sağlanmasını istedi.

Eduardo Montealegre
Nikaragua Liberal Cephesi adayı eski banker Eduardo Montealegre seçim turlarına evam ediyor.

Eduardo Montealegre ABD’nin empoze ettiği neoliberal politikaların Nikaragua’nın gelişmesine yol açacağını söylüyor, ancak küçük çitçilerin desteklenmesi gibi bazı sosyal programları dile getiriyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre Montealegre halkın yüzde 25’inin desteğine sahip, Ortega ise yüzde 5 farkla önde gözüküyor.

Sandinistaların Yeniden İnşası İçin Hareket (MRS )

Sandinistaların Yeniden İnşası İçin Hareket’in adayı ekonomist Edmundo Jarquín Cumartesi günü Chinandega’ya giderek seçim kampanyasını başlattı. Kamuoyu yoklamalarına göre Jarguin yüzde yirmi oy oranı ile üçüncü sırada bulunuyor.

MRS’nin adayı Harry Lewıtes’in ölümü seçimlerin gelişimini Ortega lehine etkiledi.

Daniel Ortega ve şu an ev hapsinde tutulan Anayasal özügürlük partisi (PLC) ve eski devlet başkanı Arnoldo Alemán 1999 yılında bir anlaşma yaparak ülkenin politikasının iki parti tarafından kontrolünü ve kendi iktidarlarını garanti altına almışlardı. Ortega ve Aleman’ın anlaşması sonucu Ulusal Meclis’e girecek partilere baraj kondu ve böylece, Meclis iki parti’nin kesin hakimiyeti altına girdi.

Daniel Ortega’nın Nikaragua sağı ile yaptığı bu anlaşma (El Pacto) diğer partileri sistemin dışına itiyordu.

Ortega FSLN içinde de kesin kontrole sahip ve herhangi bir şekilde kendisine karşı bir muhalefete izin vermiyor. Örneğin, 2005 ylında, 2006 seçimlerinde Ortega’ya karşı adaylığını koyacağını açıklayan Lewites derhal parti’den atılmıştı.

MRS, El pacto’nun bir mirası olarak adlandırılan yolsuzluklar sorunu ile uğraşmayı programının merkezine alıyor ve sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi ve halkın demokratik sisteme katılımını sağlayacak demokratik reformların gerçekleştirilmesini savunuyor.

ABD müdahalesi

ABD elçisi Paul Trivelli karşılaştığı protestolara rağmen Nkaragua seçimlerine müdahale etmeye devam ediyor. Trivelli bir açıklama yaparak, Ortega’yı ” vucutundaki benekleri değişmemiş bir kaplan’a” benzetti.

Daha önce ABD’yi Nikaragua seçimlerine müdahale etmekle suçlayan Ortega, ” Reagan yönetimi sırasında ilişkilerimizin en kötü döneminde bile ABD elçisi sözlerinde dikkatli idi. Ancak, şimdiki elçi Nikarağua valisi gibi davranıyor. ” dedi.

Politik gözlemciler Meksika ve Kolombiya gibi ülkelerde seçimlere açıkca karışmayan ABD’nin küçük bir ülke olan Nikaragua’da seçimlere açıkca karıştığını belirtiyor.

Latin Amerika’da görev yapan üst düzey diplomatlardan Roger Noriega, yazdığı bir yazıda, Daniel Ortega’nun başkan seçilmesi halinde ”Nikaragua’nın bir taş gibi dibe batacağını ” iddia etti.

ABD’nin bu tavrının Venezuela lideri Hugo Chavez’in, FSLN lideri Ortega’yı açıkca desteklemesinden kaynaklandığı bildiriliyor.

Nikaragua Seçimlerini Ortega’nın Kazanması Bekleniyor

Nikaragua’da Başkan Adayının Ölümü Belirsizliğe Yol Açtı

 

Posted in Nikaragua, Seçimler | Leave a Comment »

Nikaragua Seçimlerini Ortega’nın Kazanması Bekleniyor

Posted by lahy 28/07/2006

Sandinista lideri Daniel Ortega Nikarağua bakanlığı kaybettikten 16 yıl sonra başkanlığı yenden kazanmanın eşiğine geldi: yapılan son kamu oyu yoklamalarına göre Ortega 5 kasım seçimlerini yüzde 4 oy farkı ile kazanacak. Ortega’nın oyları yüzde otuz civarında.

Eski başkan Violeta Chamorro’nun oğlu tanınmış gazeteci Carlos Chamorro” Nikaragua için tümüyle görülmemiş bir durum bu. Oylar her zaman Orega taraftarları ve karşıtları arasında bölünürdü ve her zaman Ortaga’nın kaybedeceğini bilirdik. Şu anda dört değişik partiden söz ediyoruz.Sonuçu kestirmek son derece zor dedi.” dedi.

Daniel Ortega sağcı liberallerle iktidarı paylaşma konusunda yaptığı anlaşmalar, izlediği oportünist politikalar ve karıştığı skandallar nedeni ile geçenlerde ölen eski Nikaragua Belediye Başkanı H.Lewıtes örneğinde görüldüğü gibi Sandinistalar dahil büyük bir seçmen kitlesini kendine yabancılaştırmış durumda. Bu nedenle, geçen hafta eski Sandinistaların Masaya kentinde alternatif bir tören düzenleyerek Somoza iktidarının devrilmesini kutlamalarına kimse şaşırmadı.

Masaya’da ki toplantı sonrasında Sandinistaların yeniden Kuruluşu için hareket (MRS) üyesi Victor Hugo Tinoco “Daniel ve grubu vaatlerini yerine getirmiyor. Onların büyük bir çoğunluğu milyoner oldular. Anti demokratik yöntemler kullanarak kendi çıkarları için parti’yi kullanan güçlü bir ekonomik grup haline geldiler ve sahte solcu konuşmalar yaparak ve taşkınlık dolu anti American retoriği kullanarak Nikaragua halkının desteğini kazanmaya çalışıyorlar” dedi.

ABD’nin Nikaragua seçimlerine müdahalesi

ABD Nikaragua’nın ekonomik ve siyasi geleceğine müdahale etmeye devam ediyor. Geçen Nisan ayında bir Nikaragua kanalı, Washington merkezli bir grubun ABD’nin Nikaragua elçisi Paul Trivelli’nin Nikaragua seçimlerine müdahalesini kınayarak, seçim sürecine ABD müdahalesi ile ilgili tartışmaları gündeme getirmişti. 1961 Viyana Konvansiyonu’na göre temsilcilerin ya da diplomatların bulundukları ülkenin iç işlerine karışma yetkisi yok.Nikaragua ise Latin Amerika kıtasında ABD müdahalesine en çok maruz kalan ülke durumunda.

Ortega’nın seçimleri kazanacağı belirginleşirken, ABD büyükelçisi Paul Trivelli muhalifleri desteklemeye hız verdi. Nisan ayında Nikaragualı muhafazakârlara ve başkan adaylarına gönderdiği bir mektupla 16 milyon dolarlık mali ve teknik yardım sözü vererek, sağ kanattaki temsilcilerin birleşip tek bir adayla seçimlere girmesi tavsiyesinde bulundu.

Trivelli ayrıca gazeteci Carlos Chamorro ile yaptığı bir röportajda, yabancı bir diplomatın Nikaragua’nın içişlerine neden bu kadar çok karıştığı sorusuna, “Demokrasiyi savunmaktan vazgeçmeyeceğim, bu bizim siyasetimizin bir parçasıdır ve böyle olmaya devam edecektir,” cevabını vererek bir kez daha ABD’nin demokrasi maskesi altındaki müdahale politikalarını göstermiş oldu. Ortega’nın demokratik yollarla başkan olması konusunda ne düşündüğü sorusuna ise ABD ile ekonomi ve güvenlik başlıklarında işbirliği halinde olan her hükümetle iyi ilişkiler kurabilecekleri cevabını verdi.

Nikaragua’da Başkan Adayının Ölümü Belirsizliğe Yol Açtı

ABD Nikaragua’da Kimin Demokrasisinin Şampiyonluğunu Yapıyor? Brynne Keith-Jennings

 

Posted in Nikaragua, Seçimler | Leave a Comment »

Nikaragua’da Başkan Adayının Ölümü Belirsizliğe Yol Açtı

Posted by lahy 06/07/2006

hertylewites.jpg

66 yaşındaki Nikaragua başkan adayı Herty Lewites’in geçtiğimiz pazar günü başkent Managua’da bir kalp krizi geçirerek ölmesi sonucu, Kasım 2006’da yapılacak başkanlık seçimleri ile ilgili olası gelişmeleri tahmin etmek oldukça zorlaştı.

2005 yılında, Daniel Ortega ile düştüğü uzlaşmazlık sonucu Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi(FSLN)’den, kovulan Lewites Sandinista Yeniden İnşa Hareketi’ne (MRS) katılmıştı.

Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi(FSLN) adayı Daniel Ortega yaptığı açıklamada “Politik ayrılıklarımız olmasına rağmen Herty Lewites’in ölümüne çok üzüldüm,” dedi. Nikaragua Liberal İttifak-Muhafazakar Parti koalisyonundan (ALN-PC) aday olan Eduardo Montealegre de son derece üzgün olduğunu belirtirken, Liberal Anayasal Parti’den (PLC) aday olan José Rizo ise bunun çok büyük bir kayıp olduğunu söyledi. MRS öncelikle Lewites için cenaze töreni yapılacağını daha sonra onun yerini kimin alacağına karar vereceklerini açıkladı.

1980’li yıllarda Turizm bakanı olarak çalışan Lewites 2000-2005 yılları arasında başkent Managua’da belediye başkanlığı yapmıştı. Eğitim, sağlık ve konut alanlarında sosyal harcamaları artırarak yoksullukla mücadeleyi hedefleyen Lewites ılımlı sol aday olarak tanımlanıyordu. Venezüella ve Küba ile yakın ilişkiler kurulmasını talep eden Lewites, ABD ile yapılan serbest ticaret anlaşması CAFTA’ya karşı değildi.

FSLN devrimin ilk günlerinden beri solun önde gelen partisi idi. Ancak, 1990’lı yıllarda meydana gelen yolsuzluk skandalları ve sağ’la yapılan ittifaklar sonuçu itibar kaybına uğradı. Örneğin, 1998 yılında Daniel Ortega’nın sağcı PLC lideri ve o zaman devlet başkanı olan Arnoldo Alemán’la anlaşma yaparak hükümetin ana kollarını iki parti arasında paylaşması büyük tepkilere yol açtı. FSLN’in oppurtünizmi ve Daniel Ortega’nın parti’yi sıkı bir disiplinle yönetmesi bir çok eski Sandinista üyesininin tepkisini çekti. Eski devlet başkan yardımcısı Sergio Ramirez ve eski sağlık bakanı Dora Maria Tellez, 1994 yılında FSLN’den ayrılarak Sandinista Yeniden İnşa Hareketi- Movimiento de Renovación Sandinista (MRS)’ i kurdu. Ancak, MRS Nikaragua politikasının kıyısında kaldı ve FSLN ile stratejik işbirliği içinde varlığını sürdürdü. Yakın bir zaman önce FSLN ile işbirliklerini sona erdirerek Herty’nin Başkan adaylığını desteklemeye karar vermişlerdi. Bu gelişme Nikaragua sol’unda derin bir bölünmeye yol açmıştı.

Sağ güçlerde yolsuzluk skandallarından paylarını aldılar. PLC’sinin lideri Arnoldo Alemán, Aralık 2003’de kara para aklamak, zimmetine para geçirmek ve rüşvet suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak, ilişkilerini kullanarak hapis cezasını özel çiftlğinde çekme izni aldı. Aleman, PLC içinde halen güçlü bir isim. PLC’nin bu yılki, seçimlerdeki adayı José Rizo kendisi ile Alemán arasına mesafe koymayı denedi ancak, Rizo, diğer önemli PLC liderlerleriyle birlikte eski başkanın çiftliğinde yaptığı toplantıların ortaya çıkması sonucu ciddi bir şekilde itibar kaybetti.

Lewites, 1960’lı yıllarda FSLN saflarında Somoza yönetimine karşı mücadeleye katıldı. 1970’li yıllarda Nikaragua’ya silah kaçırmak için California’ya giden ve ülkeye kamyonlarla birkaç kez silah getirmeyi başaran Lewites, bir süre sonra ABD ajanları tarafından yakalanmış ve federal hapishanede altı ay geçirmişti. Sandinistalar 1979 yılında iktidara gelince Lewites Turizm Bakanlığı’na atanmıştı. Bu sırada herkes tarafından tanınmaya başlamış, 1990 yılında Sandinistalar güç kaybederken o ününü korumuş ve 2000 yılında başkente belediye başkanı seçilmişti. 2005 Şubat’ta cepheden ayrılan Lewites, Sandinista Yeniden İnşa Hareketi’ne (MRS) katılmış ve 2006 Kasım’ında yapılacak seçimler için başkanlığa adaylığını koymuştu.

Lewites, yapılan kamuoyu yoklamalarında Sandinistaların lideri Daniel Ortega’dan ve liberal partiden aday Eduardo Montealegre’den sonra üçüncü sırada yer alıyordu.

Lewites’in ölümü sonucu MRS’in oy oranı artabilir ancak MRS saflarında Lewites gibi karizmatik ve tanınan bir aday yok. Bazı MRS seçmenlerinin Ortega’yı desteklemesi beklenirken Lewites’in ikinci turda dahi Ortega’yı desteklemeyeceğini açıklamış olması mevcut sorunlara işaret ediyor: yapılan kamu oyu yoklamalarına göre seçmenlerin yüzde 46’sı hiç bir koşulda Ortega’ya oy vermeyecekler. Bu nedenle Lewites’in ölümü sonrası belirsiz bir ortam doğmuş durumdadır.

ABD Nikaragua’da Kimin Demokrasisinin Şampiyonluğunu Yapıyor? Brynne Keith-Jennings

 

Posted in Makaleler, Nikaragua, Seçimler | Leave a Comment »

Nikaragualı Üniversite Öğrencilerinin Gösterileri Sürüyor

Posted by lahy 16/06/2006

Nicaragua Students Keep up Fight
Ev yapımı havan topu kullanan öğrenciler

Kamusal seyahat araçlarına yapılan zamlar nedeniyle başlayan öğrenci gösterileri sürüyor. Perşembe günü gösterilerine ara veren üniversite öğrencilerinin eylemlerine yeniden başlaması bekleniyor.

Mayıs ayından beri çeşitli eylemler yaparak yapılan zamları kınayan öniversite öğrencileri bugün bir toplantı yaparak eylem planlarını tartıştı.

Ulusal Meclis taşıyıcılara 2 milyon dolar kredi vermeyi kabul etti ancak otobüs firmaları bu miktarı yetersiz buluyor.

Bu arada bir açıklama yapan polis yeteri kadar göz yaşartıcı bomba ve plastik mermilere sahip olmadıklarını duyurdu.

 

Posted in Nikaragua, Sosyal Hareketler | Leave a Comment »

ABD Nikaragua’da Kimin Demokrasisinin Şampiyonluğunu Yapıyor?

Posted by lahy 19/05/2006

Brynne Keith-Jennings
ABD Hükümeti Nikaragua'da Ulusal Sandinista Kurtuluş Cephesi (FSLN) adayı olan Daniel Ortega'ın Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde yenilmesi için bir dizi teşebbüste bulunuyor. Sandinista devrimi sırasında Devlet Başkanı olan Ortega, 1990'dan beri dördüncü başkanlık seçimlerine katılıyor.

Dünyanın başka bölgelerinde olduğu gibi ABD başka bir egemen devletin içişlerine karışmayı kendisinin demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak meşru gösteriyor.

Geçenlerde, Nikaragua dergisi Confidencial, ile yaptığı görüşme de ABD Büyükelçisi Paul Trivelli “ Yapmaya çalıştığımız demokratik süreci destekleme ve bu ülkenin halkına seçim sürecinde anti- demokratik güçler ile demokratik güçler olduğunu söylemektir' dedi. Ancak, eylemleri neticesinde Büyükelçi Trivelli '' demokratik süreci desteklemek'' konusunda garip bir anlayışa sahip olduğunu gösterdi.

5 Nisan 2006'da, Trivelli çeşitli politik partilere bir mektup yollayarak, Ortega'nın yenilmesi olasılığını artıracak tek bir adayın seçilmesini sağlamak amacıyla bu partilerin seçim sürecinde düzenleyecekleri aday seçme toplantılarına para yardımı önerisinde bulundu. Partiler bu teklifi red edince, Trivelli, Liberal Anayasal Parti (PLC) liderleri ile basında geniş yer alan bir toplantı düzenledi. Partinin Başkanı olan, ABD'nin desteklediği eski Devlet Başkanı Arnoldo Aleman, devlet kaynaklarından $100 milyon dolar çaldığı için mahküm olmuş ve Aleman ile ilişkisi olan bazı parti liderlerin ABD visaları iptal edilmişti

Trivelli PLC'ye iç parti oylamaları sonucu adayları olan José Rizo'yu bir kenara bırakıp Ortega'yı yenecek geniş bir cephe içinde yer almaları önerisinde bulundu. Parti adaylarını çekmeyi red edince, Trivelli, “ Mr Aleman tarafından kontrol edilen bir parti halen demokratik partiler listesinde değildir'' dedi. Bundan sonra Başkanlık adayı eski bir PLC üyesi olan ve partisinden ayrılıp Nikaraguan Liberal cephesi(ALN)'i kuran Eduardo Montealegre ile görüştü. Yayınladığı ve neredeyse Montealegre'nin adaylığını desteklediği bildiride, Trivelli, onun Nikaragua Başkanlık seçimi için “demokratik aday” olduğunu bildirdi.

Bütün bu girişimler, '' Niçin Ortega'dan korkuyorlar'' sorusunu gündeme getiriyor. Nikaragua gazetesi La Prensa'ya bir demeç veren Trivelli Ortega'nın 1984'den 1990'a kadar olan başkanlığına değinerek, '' Ortega hali hazırda başkanlık yaptı ve kötü yaptı'' dedi. ABD hükümetinin Sandinista hükümetini başarısız kılmak için yaptığı girişimler Kongre'nin İran Kontra duruşmalarında iyi bir şekilde belgelendi; silahlı muhalefete verilen destek binlerce kişinin ölümüne yol açtı.

Condoleezza Rice ve John Negroponte'in tarafından geçenlerde yaptıkları açıklamalar korkularının tarihsel düşmanlıklar ve jeopolitik hesaplamalara dayandığını gösteriyor. Ortega Başkanlığı'nın Venezuela'nın Hugo Chavez'i ve Küba'nın Fidel Castro 'su ile yakınlaşma içine girmesinde korkuluyor, yönetim bölgede ABD'nin emirlerini red eden bir liderler cephesinden endişeli.

Trivelli kendisi '' demokratik olarak seçilen, makul bir ekonomı politikaya sahip demokratik olarak yöneten ve gövenlik konuları konusuna ABD ile işbirliği yapmaya hazır olan'' kim seçilirse destekleyeceğini açıkladı. Ortega sık sık ABD'nin Nikaragua'da ki rolünü eleştirmesine rağmen, geçtiğimiz yıllarda, kendisinin, ABD'ye potansiyel bir tehdit ya da idelog olmaktan daha ziyade politik bir oportunist olduğunu ispat etti. Hükümetin mevcut IMF borçlarını red edeceğini veya ABD'nin ''makul ekonomik politikalar '' olarak tanımladığı neoliberal reformları red edeceğini söylemedi. Bütün bunlar bir yana, onun yeniden Başkan olup olmayacağına karar verecek olan Nikaragua halkı olmalıdır, ABD makamları değil.

Trivelli'nin muğlak demokrasi tanımının ötesinde, Nkaragua'nın egemenliği ve ABD'nin Nikaragua'nın iç politikasına müdahale etmesi sözkonusudur. Bir ABD görevlisi başka bir ülkede neden bir seçim ittifakı kurmayı deniyor? Trivelli kabalığı ve iki yüzlülüğünü '' demokratik güçlerin birliğini'' sağlamak amacıyla demokrasinin gelişimine darbe vuracak şekllerde davranarak sergiliyor.

1990'da ABD'nin desteklediği Violeta Chamorro Ortega'yı yendikten beri, ABD hükümeti, 1980'lerde uyguladığı askeri güç kullanma yönteminden ekonomik ve politik baskı araçlarını esas alan daha ustaca bir stratejiye yöneldi. Bölgede kimim ''patron'' olduğunu gösterdikten sonra, Trivelli gibi mesaj taşıyıcıları Nikaragua gibi ülkelere yollayıp ABD'nin desteklediği politikalardan ayrılırlarsa neler olacağını göstermeye çalışıyorlar.

1990'dan beri Nikaragua'da mevcut olan barış ortamı aşırı eşitşizlikler ve yoğun yoksulluk tarafından damgalanan acılı, sancılı bir barıştır. Ayrıca Trivelli gibi görevlilerin sanki Nikaragua sistemi, içinde başka bir aktörmüş gibi iç politikaya karışmakta hiç bir sakınca görmediği bir barış. Mevcut hükmetme ve bağımlılık ilişkilerini değiştirmek için belki de daha büyük bir hareket gereklidir. Ancak, bir diplomat olarak Trivelli'nin en azından yapacağı, '' bu türden şahsiyetlerin… bulundukları devletin içişlerine karışmayacaklarını belirten'' Diplomatik İlişkiler Üzerine Viyana Anlaşmasına ve kendi politik geleceklerini tayin yetkisine sahip Nicaragua halkına saygı göstermektir.

Kaynak: IRC Americas Program Commentary

Posted in Makaleler, Nikaragua | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: